Sparebankstiftelsen vil bidra slik at flere elever får mulighet til å fortsette et utdanningsløp i Finnmark. Finnmark ligger høyt på statistikken over elever som stryker, særlig i fagene matematikk og naturfag. Ny forskrift til opplæringsloven, gir ikke elever som stryker anledning til å gå videre i utdanningsløpet. Ved at så mange som mulig engasjerer seg i å få flere til å fullføre videregående skole, vil resultatene vise seg etter hvert.

Gode resultater

Finnmark fylkeskommune har gode resultat for gjennomføring av sommerskole innenfor “Ny giv, og ved hjelp av midler fra Stiftelsen, kan sommerskole-tilbudet utvides dette året. “Ny Giv” er en nasjonal dugnad som er etablert for å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Hensikten med prosjektet er en tettere oppfølging av ungdom under utdanning.

Det er bevilget penger til følgende tiltak:

  • Ved Alta, Hammerfest og Kirkenes videregående skoler skal det gjennomføres sommerskole i to fag/to grupper i fagene matematikk og naturfag.
  • Ved Vadsø videregående skole skal det igangsettes et forsterket intensivkurs for yrkesfagselever som har stryk eller står i fare for å stryke i standpunkt.
  • Alle elever på yrkesfag som har stryk i fagene matematikk og naturfag ved søknad til Vg 2, skal kontaktes av den enkelte skole og presenteres sommerskole-tilbudet.

Her kan du lese mer om tilbudet på nettsiden til Finnmark fylkeskommune

Kontaktpersoner

Ved spørsmål om tildelingen kan følgende personer kontaktes:

  • Finnmark fylkeskommune: Lisbeth Isaksen, leder av kompetanseutvalget, telefon 940 567 08
  • Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge: Kjell Kolbeinsen, styreleder, telefon 908 52 677