Får å få støtte må du sende inn en elektronisk søknad. Søknadsfristene er 15. februar, 15. august og 15. november.

1. Start i god tid

Start med søknaden i god tid før søknadsfristen. En søknad som er skrevet i hastverk for å rekke fristen er sjelden en god søknad. Relevant informasjon og vedlegg kan fort bli glemt. Når du starter med å skrive søknaden så dukker det ofte opp spørsmål som må avklares. Venter du med å opprette søknaden helt opp mot fristen, så rekker du kanskje ikke å få svar på spørsmålene dine.

2. Les retningslinjene

Les nøye hvilke tiltak som støttes, og hvem som kan søke. Les også svar på vanlige spørsmål.

3. Opprett søknaden

Start registrering i søknadsportalen tidlig, slik at du vet hvilken informasjon som etterspørres. Søknaden kan lagres som kladd etter at den er opprettet. Søknaden lagres automatisk mens du jobber med den, og du kan endre den så mange ganger du ønsker frem til den er sendt inn.

4. Kort tittel

Lag en kort tittel som er beskrivende for prosjektet.

5. Beskriv formålet

Skriv nøyaktig hva dere søker støtte til. Vær så konkret som mulig på hva pengene skal brukes til. Kom raskt til poenget og beskriv prosjektet tydelig. Ta bare med den informasjonen som er relevant for prosjektet og gjennomføringen.

6. Engasjer målgruppen

Engasjer målgruppen tidlig i prosessen. Gode innspill fra målgruppen kan ofte være avgjørende for om et prosjekt lykkes eller ikke. Skal dere for eksempel kjøpe inn utstyr til en ungdomsklubb, så er det lurt å sjekke med ungdommene hvilket utstyr de ønsker. Og hva de kan bidra med i prosjektet.

7. Budsjett

Sett opp et realistisk budsjett for prosjektet. Budsjettet skal vise hva dere har tenkt å bruke pengene på, og hvilke inntekter dere har i prosjektet. Spesifiser alle utgiftene for prosjektet.

Vi er aller helst med på spleiselag. Vurder derfor om det er andre enn Stiftelsen som kan være med å finansiere prosjektet. Det er også positivt for søknaden om dere bidrar med dugnadsinnsats.

For prosjekter over 100 000 kroner har vi krav om minimum 20 prosent egenkapital eller tilskudd fra andre. Egenkapitalen kan enten være i form av penger eller egenaktivitet. Vi beregner 1 dugnadstime til 300 kroner. Jo større søknadssum, desto større krav har vi til egenkapital/annen finansiering.

8. Gode argumenter

Gi oss gode argumenter for hvorfor vi skal støtte prosjektet. Vi vil gjerne bli overbevist om hvorfor du mener akkurat ditt prosjekt fortjener støtte.

9. Plan for gjennomføring

Lag en realistisk plan for gjennomføring.

Prøv å tidfeste prosjektet i størst mulig grad. Jo mer detaljert dere planlegger prosjektet, desto mer realiserbart virker det.

10. Få noen til å lese gjennom søknaden

Få noen til å lese gjennom søknaden før du sender den inn. Dette for å sikre at viktig informasjon og relevante vedlegg kommer med.