Trond Hanssen, konserndirektør for Finnmark i SpareBank 1 Nord-Norge, stod for den offisielle overrekkelsen under fylkestinget i Finnmark, torsdag 20. juni.

– Dette er en av de hyggeligste dagene på jobb. Vi er utrolig stolte over å være med å støtte dette viktige prosjektet. Spesielt når det er rettet mot det viktige samfunnsoppdraget med å få flere ungdommer i Finnmark til å bestå videregående skole, forteller Trond Hanssen.

Matematikk, naturfag og engelsk

Det er sjette året på rad at vi støtter Finnmark fylkeskommunes satsing på sommerskoler for elever på yrkesfag. Tilbudet gis til elever på VG1 yrkesfag, som står i fare for å stryke i standpunktkarakterer, eller har strøket på eksamen i matematikk, naturfag eller engelsk. I tillegg er det noen VG2-elever på yrkesfag og lærlinger med strykfag som har tatt opp fag i sommerskolene.

Rekordstor deltakelse i 2018

I 2018 var det rekordstor deltakelse og meget gode resultater i sommerskolene som ble arrangert i de videregående skolene i Hammerfest, Alta, Vadsø, Lakselv og Kirkenes. Totalt var det 92 deltakere på de ulike tilbudene. 67 deltakere (72 prosent) av de besto ny eksamen i sommerskolene, enten i ett eller to fag.

– Det er veldig positivt at vi klarer å løfte elevene våre fra stryk til bestått eksamen i løpet av det sommerskoletilbudet vi gir. Skolene våre gjør en fantastisk jobb med elevene og lærlingene våre. Vi har hatt en meget fin økning i gjennomføringen i de videregående skolene, og sommerskolene er ett av flere tiltak som bidrar til den fine økningen, sier Marion Blix, opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune.

I år arrangeres det sommerskoler i Hammerfest, Alta, Kirkenes og Vadsø videregående skoler. De fleste sommerskolene starter allerede denne uken.

200 elever har bestått

Til sammen har nærmere 200 elever bestått eksamen i enten matematikk, naturfag eller engelsk ved hjelp av sommerskolene. Det har resultert i cirka 150 nye lærekontrakter. Antall elever som har bestått fag i sommerskolene tilsvarer 5 skoleklasser på yrkesfag.

– De fleste elevene som består sommerskolene klarer seg også i det videre skoleløpet. Sommerskolene har vært en suksess og er en viktig bidragsyter i statistikkene, forteller hovedutvalgsleder for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen.

Landets beste

Finnmark har landets beste økning og forbedring i gjennomføringen på videregående skole. Dette viser ferske tall som er presentert av Statistisk sentralbyrå.

2013-kullet i Finnmark har gått opp ett prosentpoeng til 63,5 %. Landsgjennomsnittet er 75,3 %. Fra 2007 fram til nå har Finnmark hatt en økning i gjennomføringen på hele 13,7 %. Dette er landets desidert beste økning og forbedring, målt fra 2007.

– Det er en gledelig utvikling. Det er mange årsaker til at Finnmark igjen har økning i denne statistikken. Den viktigste jobben har våre lærere gjort i klasserommet, det er faktoren vi vet har størst betydning, sier Johnny Ingebrigtsen.

Bildet viser, fra venstre: Leder Johnny Ingebrigtsen i Hovedutvalg for kompetanse, opplæringssjef Margunn Blix, fylkesordfører Ragnhild Vassvik og Trond Hanssen, konserndirektør for Finnmark i SpareBank 1 Nord-Norge.