Med seg på laget har de fått Erlend Elias Bragstad, som skal jobbe som prosjektmedarbeider hos Kirkens Bymisjon Tromsø.

– Det er en glede for oss å styrke vårt arbeid rettet mot barn, ungdom og familier gjennom Erlend Elias sin kompetanse, forteller Ann Karina Sogge, daglig leder i Kirkens Bymisjon Tromsø.

Mange ungdommer sliter med dårlig selvfølelse og selvtillit. De blir eksponert for urealistiske bilder og videoer, og dette påvirker selvbildet negativt. Gjennom prosjektet skal ungdomsarbeiderne i bymisjonen skape møteplasser for å snakke. Ann Karina forteller at de har flere konkrete planer, men at veien blir til mens man går.

Inspirerer unge

Erlend Elias er kanskje mest kjent som kjendisstylist og TV-profil, men han har også reist rundt og holdt foredrag om identitet og om det å være god nok. Han inspirerer unge til å ha troen på seg selv, og til å snakke om tabubelagte temaer. Han syns det er en tillitserklæring å bli spurt om å delta i prosjektet.

– Jeg gleder meg til å møte ungdommene og bidra i dette viktige prosjektet. Hjertesaken min er å formidle at alle er god nok slik man er, forteller Erlend Elias.

Du er god nok akkurat slik du er.

Erlend Elias

– Erlend Elias er så trygg i seg selv i sin annerledeshet. Han var den første vi ønsket å invitere til å hjelpe oss med arbeidet, sier Ann Karina.

Takknemlig for støtte

– Takk til Sparebankstiftelsen som fanget opp signalene vi sendte, og som bidro med finansiering av prosjektet. De har forstått viktighet av forebyggende innsats, sier Ann Karina Sogge i en pressemelding.

Kjenner du ungdommer i Tromsø eller Kirkenes som ønsker å vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Kirkens Bymisjon Tromsø.

Foto: Ann-Kristin Hanssen, Fremover.

Les omtale:
Fremover (pluss-sak)
iTromsø (pluss-sak)
iFinnmark (pluss-sak)