Målet er ekstra motivasjon og faglig påfyll før de begynner på videregående skole til høsten.

– Det er første gangen vi prøver på å gi et slikt tilbud. Vi ønsker å gi dette tilbudet til elever som ønsker å øke motivasjonen i matematikkfaget og skal starte på videregående skole til høsten. Dette tilbudet skal også være en hjelp til elevene i en vanskelig skoletid med Koronasituasjonen som er i verden nå, sier Margunn Blix, leder for utdanning øst.

Kurset starter i siste uken av skoleåret for elevene i år, og går inn i sommerferien med seks dager undervisning over to uker.

Høyaktuelt tilbud

– Vi har stor tro på at dette tilbudet vil gjøre elevene bedre rustet til å starte på videregående skole til høsten. Det er imponerende at Utdanning øst på kort tid setter opp et høyaktuelt tilbud med digital undervisning i matematikk. Vi håper flest mulig benytter seg av tilbudet, forteller Rolf Eigil Bygdnes, daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Digital undervisning

Det er lærere fra Veksling Losa ved Nordkapp videregående skole som står for undervisningen. Dette er lærere som har lang erfaring med digital undervisning. Lærerne vil være til stede hver dag i sanntid, og det legges opp til motiverende og praktiske matteøvelser.

– Elevene trenger kun en PC og hodetelefoner med mikrofon for å delta i undervisningen, sier Blix i en pressemelding.

I tillegg kan hun opplyse at alle avgangselevene som deltar og møter opp på sommerskolen, vil være med i trekningen av en iPad.

Påmelding

Påmelding skjer til Nordkapp videregående skole, og fristen for å melde seg på er 10. juni. Undervisningen pågår i uke 25 og 26.

Stiftelsen støtter sommerskolen i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning Øst.

Lærere fra Veksling Losa ved Nordkapp videregående skole skal stå for undervisningen.
Foto: fra venstre Trine Rønning Karlsen, Hogne Heir Statle, Sirin Figenschou Høyen og Sigurd Gjelsvik Lyngroth.
På skjermen: Bjørn Arne Jensen.
Foto: Else M. Lundal