Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er vårt øverste organ, og skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. På generalforsamlingen møter 17 representanter hvorav 12 er valgt av bankens innskytere og 5 er valgt av fylkestingene i Nordland og Troms og Finnmark. Det er 7 varamedlemmer, 4 valgt av bankens innskytere og tre fra fylkestingene.

Leder

 • Åse Marie Jakobsen

Nestleder

 • Heidi Tangstad

Medlemmer

Innskytervalgte
 • Malin Johansen, Bodø
 • Åse Marie Jakobsen, Stokmarknes
 • Mathilde Winther, Valnesfjord
 • Vårinn Marie Lassesen, Myre
 • Siv Elin Hansen, Storslett
 • Heidi Tangstad, Alta
 • Ole Jørgen Ørjavik, Tromsø
 • Hilde C. J. Mietinen, Vestre Jakobselv
 • Majken Holmgren, Båtsfjord
 • Daniel Lauritzen, Kjøllefjord
 • Lisbeth Yttervik Reinholdtsen, Myre
 • Hege Sørli, Værøy
Fylkestingsvalgte
 • Hilde Barbro Søraa, Troms og Finnmark
 • Fred Roald Johnsen, Troms og Finnmark
 • Cecilie Mathisen, Troms og Finnmark
 • Dagfinn Henrik Olsen, Nordland
 • Kari Anne Bøkestad Andreassen, Nordland

Varamedlemmer

Innskytervalgte
 • Marie Jakola Sommernes, Bjørnevatn
 • Bernt Ola Nilsen, Stokmarknes
 • Hugo Magne Kjelseth, Harstad
 • Thomas K. Føre, Tromsø
Fylkestingsvalgte
 • Ane-Marthe Sani, Troms og Finnmark
 • Edvin M. Eriksen, Troms og Finnmark
 • Knut Petter Torgersen, Nordland

Styret

Medlemmer
 • Kjell Olav Pettersen, Tromsø, styreleder
 • Harriet Andreassen Havdal, Bodø, medlem
 • Geir Håvard Hanssen, Tromsø, medlem
 • Mette Cecilie Tennås Westlie, Vadsø, medlem
Varamedlemmer
 • Kriss Rokkan Iversen, Harstad
 • Solveig Ballo, Tana

Valgkomité

Medlemmer
 • Hilde C. J. Mietinen, Vestre Jakobselv, leder
 • Ole Jørgen Ørjavik, Tromsø
 • Lisbeth Yttervik Reinholdtsen, Myre