Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har opprettet en stipendordning for nordnorske talenter innenfor kulturområdet. Det deles ut inntil 10 stipend på opp til 150 000 kroner hver. Stipendet kan fordeles over tre år. 

Hvem kan søke? 

Hovedregelen er at søker må være under 35 år med bosted Nord-Norge. Søker må ha et ønske om å videreutvikle sitt talent gjennom faglig utvikling som bidrar til at vedkommende løfter seg innenfor sitt område. Stipendet er tenkt til faglig utvikling som Statens Lånekasse ikke dekker. Prosjekter gis ikke støtte.

Hvordan velges mottakerne? 

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har inngått samarbeid med kulturinstitusjoner i hele landsdelen. Disse har god oversikt over talenter innenfor sitt område. Institusjonene vil behandle søknader fra talenter innenfor sitt fagområde, og kvalitetssikre kandidater og utdanningen og at dette er i samsvar med de kvalitetskriterier som er trukket opp. 

Når og hvor foregår utdeling av stipendene? 

Vi deler ut opp til 10 talentstipend hvert år i juni. Stipendene vil bli tildelt samtidig ved et arrangement i Tromsø.

Søknadsfrist: 1. april 2016