Den nye turveien bidrar til at hjulbrukere også kan komme seg et stykke inn i hjertet av Lyngsalpene. Turveien ble offisielt åpnet av ordføreren i Lyngen kommune i forbindelse med den årlige ordførerturen. Det er Ishavskysten friluftsråd som står bak prosjektet som vi har gitt tilskudd til.

Inspirerer til friluftsliv

To ivrige deltakere i turkonkurransen Ti på hjul, Astrid Hansen og John Remi Berg, var med på åpningen og fikk testet ut den flotte turveien.

– Vi er i bedre form takket være Ti på hjul og så mange fine tilrettelagte turmål. Den nye turveien får terningkast 10, forteller Astrid Hansen, entusiastisk.

Astrid og Remi besøker ofte de tilrettelagte turområdene og gir viktige tilbakemeldinger til friluftsrådet på hvordan det faktisk fungerer for hjulbrukere. Astrid er også ledsager til John Remi, så de vurderer både med tanke på elektrisk stol og rullator.

– Det varmer å høre at de tilrettelagte turtilbudene stimulerer til mer fysisk aktivitet ute. Ishavskysten friluftsråd jobber for at friluftsliv skal være en hverdagsaktivitet for alle brukergrupper, forteller Tine Marie Valbjørn Hagelin, daglig leder i Ishavskysten friluftsråd.

– Vi er i bedre form takket være Ti på hjul og så mange fine tilrettelagte turmål.

Astrid Hansen, ivrig deltaker i Ti på hjul

Fast dekke

Fra den store og populære parkeringsplassen i Sørlenangen ligger det et tilrettelagt toaletthus. Et kort stykke inn fra parkeringsplassen er det et tilrettelagt turmål med bordbenker og bålpanne. Vegen til turmålet er oppgradert med fast og jevnt dekke som oppfyller kravene til rullestol og synshemmede.

Fire turmål får bedre tilgjengelighet

I 2017 gjorde friluftsrådet en omfattende kartlegging av tilgjengeligheten for rullestolbrukere og synshemmede i tilrettelagte friluftsområder i medlemskommunene.

– Dessverre var resultatet nokså nedslående. Selv om over 40 små og store friluftsområder ble kartlagt, kunne ingen områder klassifiseres som fullt tilgjengelige, sier Hagelin.

Friluftsråd har derfor valgt ut 4 turmål i år som skal gjøres fullt tilgjengelige for folk med funksjonsvariasjoner. Dette gjøres gjennom et samarbeid med kommunene, fylkeskommunen, grunneiere, lokale lag og foreninger, verneområdeforvaltere og lokale entreprenører.

– Fiskebrygga ved Nakkevatnet utenfor Tromsø var ferdig oppgradert for hjulbrukere i sommer. Vi er godt i gang med oppgradering av både Otertun i Storfjord og Tennes helleristningsfelt i Balsfjord, forteller Hagelin.