Tiltak:

Tilskudd til å arrangere sommer- og høstskoler for elever i videregående skoler, til begreps- og formidlingskurs, samt intensivkurs for flyktninger i Utdanning Vest (Troms).

Beløp: 900 000 kroner

Gavetype: Ungdom og utdanning

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2023