Tiltak:

Til prosjektet “TUSJ – fritid og velvære”. TUSJ fritid og velvære er et gratis fritidstilbud for ungdommer. Formålet er å bekjempe og lindre effekt av fattigdom.

Beløp: 150 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2018