Tiltak:

Til opprettelse av Kjeller’n, et lavterskel dagsentertilbud med aktiviteter for personer med rusmiddelproblemer.

Beløp: 80 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Leinesfjord

År for mottakelse: 2019