Tiltak:

For å videreutvikle kunnskap og ferdigheter som lydtekniker i et Mix With The Masters-seminar i Marseille. Sivert er opprinnelig fra Sandstrand.

Beløp: 42 000 kroner

Gavetype: Talentstipend

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2019