Tiltak:

Til å arrangere friluftsskoler i alle kommunene i Salten. Friluftsskolene er et ferieklubbtilbud for barn i alderen 10-13 år.

Beløp: 100 000 kroner

Gavetype: Friluftsliv

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2019