Tiltak:

Til kjøp av utstyrsheger til snøscooter, redningspulk, hypotermiutstyr og øvrig redningsutstyr som organisasjonen trenger på en utrykning/aksjon.

Beløp: 120 000 kroner

Gavetype: Friluftsliv

Sted: Storslett

År for mottakelse: 2018