Tiltak:

Til prosjektet “Blind til lands og til vanns”. De skal arrangere sommertur for medlemmene med ulike aktiviteter.

Beløp: 178 400 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2020