Tiltak:

Til prosjektet «Mestringslykke 2018». Prosjektets formål er å få flere synshemmede og blinde ut på tur for å oppleve mestring, økt livskvalitet og livsglede.

Beløp: 25 000 kroner

Gavetype: Eldre

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2018