Tiltak:

Tilskudd til å arrangere sammenkomster med musikk, dans og aktiviteter for utviklingshemmede.

Beløp: 35 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Evenskjer

År for mottakelse: 2021