Tiltak:

Til å arrangere ryddeaksjoner som kan inspirere til selvstendig helårsrydding i ettertid, samt bidra til å løfte opp og engasjere tilhørende lokalsamfunn.

Beløp: 144 000 kroner

Gavetype: Unge og miljø

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2021