Tiltak:

Til innkjøp av Triobike-taxier til sykehjemmene i Sør-Varanger kommune.

Beløp: 100 000 kroner

Gavetype: Eldre

Sted: Bjørnevatn

År for mottakelse: 2016