Tiltak:

Til å etablere en aktivitetspark spesielt tilrettelagt for eldre ved Dønna omsorgssenter.

Beløp: 170 000 kroner

Gavetype: Eldre

Sted: Dønna

År for mottakelse: 2020