Tiltak:

Tilskudd til utendørs sansehage ved Fjellheimen demensavdeling ved Båtsfjord Helsesenter.

Beløp: 48 000 kroner

Gavetype: Eldre

Sted: Båtsfjord

År for mottakelse: 2017