Tiltak:

Til å arrangere gratis aktiviteter for barn i alderen 6 til 13 år, uavhengig av økonomiske og sosiale ressurser. Gjelder aktiviteter fra februar-desember 2021.

Beløp: 80 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Bardufoss

År for mottakelse: 2021