Tiltak:

Til å lage en trygg og tilrettelagt møteplass for de eldre. Det er planlagt 16 treff i 2021.

Beløp: 40 000 kroner

Gavetype: Eldre

Sted: Vardø

År for mottakelse: 2021