Tiltak:

Til å arrangere friluftsskole i medlemskommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø . Formålet med tiltaket er å gi barn i alderen 10-13 år et ferietilbud i nærmiljøet.

Beløp: 150 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2021