Tiltak:

Til å hospitere i Space Cowboys Studios, og på campen Valley Girls Writing Camp i Australia, via APRA, Australias svar på Tono. Helge er opprinnelig fra Alta.

Beløp: 150 000 kroner

Gavetype: Talentstipend

Sted: Oslo

År for mottakelse: 2021