Tiltak:

Til 3-årig miljøprosjekt som omfatter reparasjon, redesign, bytting, deling og ombruk av tekstiler, turutstyr, elektronikk og møbler.

Beløp: 1 200 000 kroner

Gavetype: Unge og miljø

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2022