Tiltak:

Til å hospitere hos Beaivas, Hålogaland Teater og Carte Blanche. For å utvikle seg som koreograf, lære regissørrollen og tekstarbeid.

Beløp: 150 000 kroner

Gavetype: Talentstipend

Sted: Kautokeino

År for mottakelse: 2017