De har gjennom flere år jobbet for å få sitt eget hus. Med gaven fra Stiftelsen er de nå mye nærmere å realisere prosjektet som har en kostnadsramme på 9 millioner kroner.

– Vi har en del egenkapital og vi jobber nå med å få hentet inn den siste biten av finansieringen. Nå håper vi næringslivet og andre støttespillere vil hjelpe oss, forteller Bjørn Tore Samuelsen, styreleder i Norsk Folkehjelp Harstad.

Utdaterte lokaler

De har per i dag tilhold i et eldre murbygg nært Havnegata i Harstad. Dette har de lånt vederlagsfritt i mange år av Harstad Kommune.

– Bygget er i dårlig teknisk stand og er for lite ut fra behovet vi har i dag. Bygget er nå uansett solgt og skal etter hvert rustes opp og brukes til andre formål, forteller Samuelsen

Folkehjelpa har over årene bygget opp en betydelig mengde utstyr. De har både bil, båt, ATV, scootere, hengere og en stor mengde materiell til bruk til redningstjeneste.

– Alt dette må lagres samlet slik at vi raskt kan rykke ut. Å leie andre egnede lokaler har vært forsøkt, men er økonomisk helt urealistisk. Løsningen er derfor å få bygget et eget hus. Med bidraget fra Stiftelsen er vi nå et stort steg nærmere å nå målet, forteller Bjørn Tore entusiastisk.

Norsk Folkehjelp Harstad. Foto: Tor Harald Nyheim.
Frivillige inspiserer området i Folkeparken der det nye beredskapsbygget skal føres opp.

Bygget er ferdig tegnet og prosjektert av Besikt AS. Tomten er ferdig regulert og ligger ved siden av turlagshuset nært Folkeparken.

– Dette er en særdeles gunstig plassering for oss. Bygget gir oss den lagringsplassen vi har behov for, samt møte- og medlemslokaler. Dette vil gjøre drift av organisasjonen betydelig lettere enn vi har per i dag, sier Bjørn Tore.

God prosess

Rolf Eigil Bygdnes, daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, forteller at beredskap er et viktig satsingsområde for Stiftelsen. Hittil i år har Stiftelsen bidratt med over 20 millioner kroner til ulike prosjekter innenfor dette formålet, så det viser at behovet er stort.
Her kan du se hvem som har mottatt støtte innen beredskap.

– Norsk Folkehjelp Harstad har levert en godt gjennomarbeidet søknad som har dokumentert behovet for et eget bygg. Det er vektlagt at dette blir et flerbrukshus, og at prosjektet har verdi over tid. Vi har hatt god dialog under hele søknadsprosessen og de fikk selv presentere søknaden for styret i Stiftelsen, forteller Bygdnes.

Rolf Eigil forteller videre at Stiftelsen er den største nordnorske eieren i SpareBank 1 Nord-Norge, og store deler av det disponible overskuddet går til allmennyttige prosjekter i Nord-Norge. Vi er derfor utrolig stolte av å kunne bidra med et betydelig beløp til dette samfunnsnyttige prosjektet.

Takknemlig

– Vi er utrolig takknemlige for det gode samarbeidet underveis i søknadsprosessen og den rause gaven fra Stiftelsen. Etter mange års iherdig jobb kan vi endelig se målet om eget hus. Vi mangler fortsatt noe for å være helt i havn, så vi har derfor opprettet en SPLEIS, avslutter Bjørn Tore.

    Foto: Tor Harald Nyheim, Norsk Folkehjelp Harstad.

    Foto: Google Maps
    Folkeparken i Harstad. Skjermkopi fra Google Maps