Per Martin Olsen, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge, hadde gleden av å overbringe det glade budskap på våre vegne, under en høytidelig overrekkelse på Samfunnet i Bodø.

Bedre studentenes hverdag

Prosjektet «Sosialsona» handler om å legge til rette for mer aktivitet og mer samvær for studenter og studentgrupper i brukervennlige og tilpassede lokaler.

Gjennom et samarbeid mellom Samfunnet i Bodø, Studentorganisasjonen i Bodø og Studentinord, skal de etablere en felles møteplass for studentene ved Nord universitet og Politihøgskolen, avdeling Bodø.

Prosjektet skal gå over tre år, men har som mål å skape et selvgående tilbud, og som kan overføres til andre studiesteder i Nordland i tilpasset versjon.

Investerer i trivsel

– Det å investere i trivselen til studentene er det samme som å investere i framtiden, forteller Per Martin Olsen, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge, til avisa Bodø By.

Leder i Studentorganisasjonen i Bodø (SOB), Andreas Vestvann Johnsen, mener denne tildelingen vil bety at de i enda større grad kan tilby studentene et godt sosialt tilbud.

– Samfunnet har en ekstremt viktig funksjon som møteplass for studenter. Det er studentene sitt kulturhus med alt fra konserter til brettspillklubber, forteller Andreas.

Mange studenter føler seg ensomme

Bakgrunnen for prosjektet “Sosialsona” er resutatene av studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) – 2018. Det er mange som oppgir at de opplever ensomhet og som strever med alvorlige psykiske plager.

Ensomhet og isolasjon er en av de viktigste årsakene til at studenter faller fra i høyere utdanning. Studenter som tidlig blir inkludert, finner venner, får seg nettverk og føler seg trygg, har mye bedre forutsetninger for å lykkes som student.

– Undersøkelsen dokumenterte at mange studenter føler seg ensomme, eller mangler noen å være sammen med på fritida. Med midlene fra Sparebankstiftelsen kan vi sørge for at flere får et lavterskeltilbud å gå til, forteller Bente Pettersen, regionsjef i Nordland for Nord Studentsamskipnad.

I “Sosialsona” skal de tilby:

  • Ukentlige lavterskelaktiviteter
  • En aktivitetskoordinator til å støtte foreninger og spontane initiativer
  • Månedlige kurs og workshops
  • En uformell møteplass med fagmiljøene
  • Et sted for å bare henge, og ta en kaffe med andre studenter

Les omtale i media: