Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 14 kandidater. De 7 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden er 4 år for medlemmene og 1 år for varamedlemmer.

– I år er det flest menn som er innstilt til valg. Dette er fordi sammensetningen av dagens generalforsamling består av flest kvinner, fortelle Hilde C. J. Mietinen, leder av valgkomiteen.

Hvem stiller til valg?

Valgkomiteen har gått gjennom alle forslagene på kandidater og har innstilt disse til valg:

 • Thomas K. Føre (1977), Tromsø, CFO
 • Majken Holmgren (1973), Båtsfjord, autorisert regnskapsfører
 • Hugo Magne Kjelseth (1965), Harstad, daglig leder
 • Marie Jakola Sommernes (1992), Bjørnevatn, HR-rådgiver
 • Daniel Lauritzen (1978), Kjøllefjord, fisker
 • Bernt Ola Nilsen (1982), Stokmarknes, finansdirektør
 • Vårinn Marie Lassesen (1975), Myre, daglig leder
 • Marcus Bech-Mikalsen (1984), Kunes, økonomistudent
 • Jan-Roger Eriksen (1966), Harstad, daglig leder
 • Remi Strand (1967), Vardø, advokat
 • Håkon Nygård (1994), Tennevoll, IT-konsulent
 • Monica Milch Gebhardt (1974), Vadsø, kurator og museumsarbeider
 • Kristine Johnsen Sarnes (1983), Tromsdalen, økonomisjef
 • Ole Reidar Mathisen (1976), Bardufoss, sjef Luftforsvarets fagskole

Elektronisk valg

Valget gjennomføres elektronisk i uke 48, fra 28. november til 4. desember 2022. Nærmere presentasjon av kandidatene kommer på innlogget valgside.

Link til stemmesiden blir publisert 28. november.

Du kan stemme på maksimalt 7 kandidater. De 3 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 4 neste blir varamedlemmer i den rekkefølge stemmetallet viser.

Vi minner om at det samtidig avholdes innskytervalg til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge. For mer informasjon om dette valget, se www.snn.no.


Foto: Linn Hustad, Gnist Design.