Alle gavemottakere skal sende inn rapport med regnskap og bilag når prosjektet er fullført eller når det er behov for delutbetaling. For større tildelinger skal det være revisorgodkjent regnskap. Dette vil eventuelt fremkomme i tildelings e-post.

Samlet skal rapporten med vedlegg dokumentere at pengene er brukt i henhold til søknad og e-post om tildelingen.

Prosjektregnskap

Regnskapet kan settes opp i et regneark, tekstbehandling eller lignende. Husk å føre opp alle inntekter og utgifter.

Eventuell dugnadsinnsats kan være en del av egenkapitalen, men vi betaler ikke for utførte dugnadstimer.

Bilag

Bilagene skal være nummerert slik at det er enkelt å kontrollere disse mot regnskapet.
Se eksempel på et enkelt oppsett av regnskap (PDF).

Vanlige spørsmål