“Hjerteløypa er et samarbeid mellom Valnesfjord nærmiljøutvalg og Landsforeningen for hjerte-og lungesyke avdeling Fauske. Sammen ønsker de å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i nærområdet. Turløpen skal gjøres tilgjengelig for bygdas tre barnehager, skolen, beboerne i de kommunale omsorgsboligene og alle andre som bor i området.

Turløype for alle

Hjerteløypa blir en 2,7 kilometer gruslagt turvei som en kan benytte til fots, på sykkel eller trille med rullator, barnevogn eller rullestol. Hjerteløypa vil bety at alle som bor i Valnesfjord vil få mulighet til å være fysisk aktive i sitt nærmiljø. 

Hjerteløypa skal bidra til aktivitet og trivsel

Overordnet mål for prosjektet er å skape trivsel og fremme fysisk og psykisk helse i befolkningen. “Hjerteløypa” vil når den står ferdig, være en turvei som vil ligge sentralt og bli mye brukt. Turveien vil også bli et viktig sosialt møtested for mange.