Dette er støtte til den andre sommerpatruljebåten for Redningsselskapet. Vi har tidligere gitt støtte til innkjøp av sommerpatruljebåt i Finnmark. 

Arild Braathen i Redningsselskapet fikk overrakt gaven fra medlemmer av styret i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Redningsselskapets sommerpatrulje drives av frivillige og er et supplement til redningsskøytene og skal bidra i forhold til forebyggende aktiviteter, assistere skøyter og sjøredningskorps. Sommerpatruljen skal også delta i øvelser og kursvirksomhet.