Ungt Entreprenørskap Nord-Norge har fått tildelt en gave på 180 000 kroner til Nordnorsk Skolekonferanse 2014. – Formålet med konferansen er å gi lærere og skoleledere en nordnorsk møteplass, et løft i kunnskap hva angår landsdelens næringsliv og behov for fremtiden, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, i en pressemelding.

Stor behov for innovasjon og arbeidskraft

Nord-Norge har et stort behov for innovasjon og arbeidskraft, og vi har mange elever med yrkesfaglig bakgrunn som vi på sikt ønsker at de omsetter det de har lært på skolen til en mulig levevei, eller at de kommer hjem etter endt utdannelse og ser nye muligheter i allerede eksisterende bedrifter.

Lære ved å gjøre

Forankring av entreprenørskap i alle ledd gir både kvalitet og kvantitet. Når skoleeier, rektorer, lærere og næringsliv samarbeider om elevenes læring, oppnås de aller beste resultatene. Ungt Entreprenørskap benytter “lære ved å gjøre” i sentrum for all aktivitet og med det et viktig bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Støtter tiltak til praktisk yrkesrettet utdanning

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å stimulere tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar. – Ungt Entreprenørskaps Skolekonferanse 2014 er av stor betydning for landsdelen og passer stiftelsens formål med å dele ut gaver til allmennyttige formål, sier styreleder Kjell Kolbeinsen.

Tema for årets konferanse er “Ungt Entreprenørskap som brobygger mellom utdanning, læring og næring”.
Her kan du lese mer om foredragsholdere og program for Skolekonferansen 2014 

Omtale av nyheten: