Under overflaten langs vår nordnorske kyst ligger en eventyrlig tareskog. Denne omtales ofte som havets regnskog. En av beboerne i den frodige tareskogen er kråkebollen. På 70-tallet fikk den en voldsom vekst og den beitet ned tareskogen, noe som resulterte i en ørken på store deler av havbunnen. Over 80 prosent av det som var tareskog på 70-tallet er enda borte.

Umiddelbar effekt

Frivillige har det siste halve året jobbet med å restaurere tareskogen ytterst på moloen ved Sørsjeteen i Tromsø. De har fjernet kråkeboller og dokumentert tilveksten av tare og livet under byens overflate.

– En spasertur langs moloen avslører den sterke kontrasten. Det som en gang var en biologisk ørken er blitt til et spektakulært landskap som myldrer av liv, på den siden som er restaurert, forteller Delphin Ruché, direktør i Wild Lab Projects.

Foto: Foto: © Clément Brun
På den ene siden av bryggen som ikke er restaurert, kan du se kråkebollene.
Foto: ©Clément Brun
Foto: © Clément Brun
På den andre siden av brygga myldrer det av liv.
Foto: © Clément Brun

På bare noen få uker i løpet av vårsesongen har tareskogene tatt tilbake sin rettmessige plass i økosystemet.

Foto: © Liga Sirava
En pipefisk gjemmer seg i den unge taren i april 2024.
Foto: © Liga Sirava
Foto: © Juan Manuel Garcìa Cambeiro
Anemoner mellom voksende tare i april 2024.
Foto: © Juan Manuel Garcìa Cambeiro

Frivillige er drivkraften

Lokale frivillige har vært drivkraften bak dette prosjektet så langt, og hvert arrangement har gitt en fantastisk mulighet for likesinnede å komme sammen, skape sterke bånd og varige minner.

– Å engasjere seg i målrettede aktiviteter løfter opplevelsen av å være i naturen til et annet nivå. Restaurering av tare er utrolig givende siden livet i havet naturlig vender tilbake nesten umiddelbart, når forholdene er blitt mer gunstige, forteller Ruché entusiastisk.

Foto: © Fjodor V. Steenis
Frivillige deltakere.
Foto: © Fjodor V. Steenis
Foto: © Fjodor V. Steenis
Delphin Ruché viser livet i havet ved hjelp av en undervannsdrone.
Foto: © Fjodor V. Steenis

Vil engasjere unge

Wild Lab Projects er en ideell stiftelse som er dedikert til naturvern, regenerativ turisme og folkeforskning. Stiftelsen ønsker å hjelpe naturen gjennom å legge til rette for dyrelivet og restaurere habitater.

– Dette prosjektet er todelt. Den første delen av prosjektet er nå gjennomført og vi har nå lagt til rette for vekst av tare på Sørsjeeten. I mai starter andre del av prosjektet hvor vi ønsker å fortelle unge om den eventyrlige tareskogen, forklare utfordringene den står ovenfor og samtidig vise at det er mulig å gjøre en forskjell. Vi skal både ut på skoler og ha med elever ned i fjæra for å sjekke ut livet under vann. Uten gaven fra Stiftelsen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet, forteller Anita Holmgren, marinbiolog og prosjektleder for Wild Lab Projects.


Ønsker flere søknader

Vi ønsker flere søknader fra frivillige eller ideelle organisasjoner til formålet Unge og miljø. Neste søknadsrunde åpner 1. juli med søknadsfrist 15. august. Her kan du lese mer om hvem som kan søke og hva vi gir støtte til. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker en prat i forkant av en eventuell søknad.

Hovedbilde: © Fjodor V. Steenis.