Tiltaket har som målsetting å tilrettelegge for at barn og unge skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter med tilrettelagt oppfølging der det er ønskelig. Tilbudet er ment som et forebyggende tiltak inn mot barn og unge som opplever sosial eksklusjon og ulikhet.

Harriet Andreassen Havdal, styremedlem i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og Per Martin Olsen, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge, hadde gleden av å overbringe det glade budskap til Egil Arnsby, daglig leder i Kirkens Bymisjon Bodø.

Alle skal ha mulighet

Skattkammeret har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse. Kirkens Bymisjon ønsker å skape arenaer som er åpne og inkluderende for alle.

Skattkammeret skal gi barn og unge tilgang til enten å låne eller få sports- og friluftsutstyr gratis. Bymisjonen satser på å ha frivillige aktivitetsveiledere som kan følge opp familiene i oppstartsfasen. Veilederne skal bidra til å trygge både foreldrene og barna slik at en kan skape bedre opplevelser på fritidsarenaen. Det er også ønskelig å hjelpe til med kjøring til og fra trening.

Mange som faller utenfor

– Det er mange som faller utenfor, på grunn av rus og uhelse, men det er også mange som opplever reell fattigdom. Det er mye skam knyttet til dette, forteller Egil Arnsby, daglig leder i Kirkens Bymisjon Bodø.

Vi vet at utenforskap og sosial ekskludering er erfaringer som ofte overføres mellom generasjoner. Utenforskap handler ikke om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra og hvem du er, men om mulighetene til å delta i samfunnet. Både i arbeidsliv, fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.

Skattkammeret vil gjøre en forskjell

Vi vet at hvert tiende barn vokser opp i fattigdom og utenforskap. Skattkammeret vil gi så mange som mulig av disse et tilbud.

– Vi er sikre på at etableringen av et Skattkammer i Bodø vil gjøre en forskjell, forteller Arnsby.

Skattkammeret skal etableres i Mørkved-området, siden det er mange barnefamilier som bor der. Bymisjonen håper at Skattkammeret er klart for åpning i løpet av våren eller sommeren 2019.

Midler fra TV-aksjonen 2018

NRK sin TV-aksjon for 2018 ble tildelt Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. TV-aksjonsmidlene skal blant annet gå til å gi barn og unge en muligheten til å delta i fritidsaktiviteter og lek. Midlene til Kirkens Bymisjon Bodø er øremerket til etableringen av Skattkammeret. Vi er stolte av å bidra med støtte til prosjektet.

På bildet, fra venstre: Banksjef Per Martin Olsen i SpareBank 1 Nord-Norge, daglig leder Egil Arnsby fra Kirkens Bymisjon Bodø og styremedlem Harriet Andreassen Havdal, i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.