Det er den ideelle stiftelsen Betania Alta som har etablert matstasjonen. Målet er å hjelpe vanskeligstilte personer i Alta og bekjempe matsvinn fra matindustrien gjennom omfordeling av overskuddsmat.

– Det er en stor ære å få lov til å åpne Alta matstasjon. Dere gjør en strålende innsats både for vanskeligstilte mennesker, mat og miljø, forteller Bjørn-Atle Hansen, styremedlem i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Skjult fattigdom

Fattigdom er ikke nødvendigvis noe som vises på utsiden. Det er mange som lever i skjult fattigdom, godt gjemt bak en fasade. I Alta kommune er det i overkant av 300 som er registrert som fattige. Dette er langt flere enn initiativtaker Heidi Tangstad trodde, da hun planla etableringen av matstasjonen.

– Vi ser at det er flere grupper som har behov for en utstrakt hånd. Foruten de litt mer åpenbare gruppene, som for eksempel rusmisbrukere og flyktninger, er det en god del barnefamilier og minstepensjonister. Det er også mennesker som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av for eksempel permittering eller samlivsbrudd, som trenger hjelp en periode i livet, forteller Heidi Tangstad.

Matstasjonen åpnet forsiktig i august måned, og etter én måned er det allerede registrert 103 unike husstander som får hjelp.

Samarbeidspartnerne leverer overskuddsmat og produkter til matstasjonen. De frivillige tar imot varene, organiserer og hjelper til i butikken.

– Det stilles ikke noe krav til forklaring om hvorfor du trenger mat og du får gå uforstyrret rundt i butikken og velge de varene du trenger, helt gratis, forteller Tangstad

Reduserer matsvinn

Matstasjonen tar kun imot mat som trygt kan deles ut og spises, og ofte er det snakk om helt vanlige produkter som har en skade på emballasjen, sesongvarer, varer på vei ut av sortimentet eller som er i ferd med å gå ut på dato

Gjennom vårt arbeid hjelper vi også matbransjen med å redusere matsvinn og det er positivt for miljøet, sier Heidi Tangstad.

Heidi berømmer både næringslivet i Alta, alle de frivillige og samarbeidet med Tromsø Matsentral.

Engasjement og raushet

– Det er så mye engasjement og raushet i Alta-samfunnet, innimellom er vi målløse. Det er en dugnad, i ordets rette betydning. Vi kunne ikke gjort det alene som en frittstående aktør. Her er det mange som løfter sammen og det er veldig inspirerende, forteller Tangstad til Altaposten.

Primus motor i Tromsø Matsentral, Geir Arne Skogeng Nordstrand, har bidratt både som ressurs og sparringspartner under etableringen.

– Samarbeidet med Geir Arne og Tromsø Matsental har vært særlig verdifullt for etableringen, forteller Heidi.

Stiftelsen har bidratt med 600 000 kroner til etablering av matstasjonen.